• Hình thức

  • Loại Bất động sản

  • Chọn lại
Tìm thấy 24 kết quả
Trang 1 của 2

C-1805
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích: 116m2
Dự án: Golden Palace
Giá: 28 triệu
A-2615
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích: 120,6m2
Dự án: Golden Palace
Giá: $1000
W-1103
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích: 92,71m2
Dự án: Indochina
Giá: $1400
1206
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích: 50m2
Dự án: starcity
Giá: $600
808 V1
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích: 58.61m2
Dự án: Home city
Giá: $700
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích: 104m2
Dự án: Mỹ Đình Sông Đà
Giá: $720
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích:
Dự án: Mỹ Đình Sông Đà
Giá: $720
Cho thuê căn hộ The Garden
Phòng ngủ : phòng
Phòng WC: phòng
Diện tích: 117m2
Dự án: Keangnam tower
Giá: 1.200 Usd / tháng
Căn hộ The Garden cho thuê
Phòng ngủ : 2 phòng phòng
Phòng WC: 2 phòng phòng
Diện tích: 111m2
Dự án: The Garden
Giá: 1.200 Usd / tháng
Căn hộ cho thuê tại Keangnam
Phòng ngủ : 3 phòng phòng
Phòng WC: 2 phòng phòng
Diện tích: 118m2
Dự án: Keangnam tower
Giá: 1.200 Usd / tháng
Cho thuê nhà Trung Yên
Phòng ngủ : 5 phòng phòng
Phòng WC: 4 phòng phòng
Diện tích: 80m2
Dự án: Trung Yên
Giá: 1.500 Usd
Cho thuê nhà Trung Yên 13
Phòng ngủ : 6 phòng phòng
Phòng WC: 5 phòng phòng
Diện tích: 105m2
Dự án: Trung Yên 13
Giá: 2.000 Usd

Trang 1 của 2